CO je to to ECDL?

Za zkratkou ECDL se skrývá objektivní způsob ověřování počítačových znalostí. Co to znamená? Každý, kdo pracuje s počítačem, ho používá na určité úrovni. Jak ale OBJEKTIVNĚ "změřit", kdo s ním doopravdy pracuje efektivně a kvalitně a kdo si to jenom myslí? Odpovědí je: Zkouškou ECDL.

Úspěšný absolvent celosvětově uznávané a standardizované zkoušky ECDL jednoznačně a nesporně prokazuje znalosti z následujících sedmi oblastí ICT:

  1. Obecná teorie (pojmy, terminologie, počítačové sítě, legislativa, ...)
  2. Práce se soubory a složkami
  3. Textový editor
  4. Tabulkový procesor
  5. Databázový program
  6. Tvorba a úprava prezentací
  7. Internet a elektronická komunikace

Zkoušky ECDL se u nás konají už dlouhou řádku let. Pro uchazeče z řad těžce zrakově postižených však byly doposud prakticky nedostupné, v nejlepším případě velmi obtížně proveditelné s pomocí vidícího člověka.

Lektoři Eye-T.cz chtěli tento fakt změnit, a tak už několik let spolupracují s Ing. Fejtovou z České společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), licenciátem konceptu ECDL pro ČR, na zpřístupnění zkoušek ECDL pro těžce zrakově postižené. Tato spolupráce již přinesla první ovoce: v únoru 2012 byl otestován první nevidomý uchazeč o takovouto zpřístupněnou zkoušku ECDL.

Význam ECDL je nesporný. Pokud si např. hledáte práci a uvedete ve svém životopise, že jste držitelem Certifikátu ECDL Core, může vás zaměstnavatel upřednostnit na úkor jiného zdravotně postiženého žadatele o práci, který jen tvrdí, že s počítačem umí. Zmíněný certifikát totiž vaše kvality jednoznačně dokládá a zaměstnavateli tak odpadá vlastní ověřování, jak na tom jste. Což mu šetří čas i finance.

Jak to celé probíhá

Každý ze sedmi okruhů, tzv. modulů ECDL, má předepsán maximální bodový zisk. Vyjma prvního modulu, který má 36 bodů, je to u zbývajících šesti bodů 32. Aby vám mohl být modul hodnocen jako úspěšný, musíte získat v prvním modulu minimálně 27, v ostatních minimálně 24 bodů, tj. vždy nejméně 75 %.

Na každý modul je předepsán časový limit 45 minut. Držitel průkazu ZTP/P si může požádat o prodloužení o 15 minut. Odpovědi na teoretické otázky se zapisují na počítači, stejně jako se na něm provádějí praktické úkoly.

Aby se člověk mohl podrobit zkoušce ECDL, testování, musí si zakoupit tzv. ECDL index. Je to dokument, který opravňuje svého majitele k testům ECDL. Do něj se zapisují úspěšně složené ECDL moduly a na jeho základě se pak vystavuje Certifikát ECDL Core po absolvování všech 7 modulů.

Od zakoupení ECDL indexu má uchazeč 3 roky na to, aby úspěšně složil všech 7 modulů. Z toho je patrné, že se moduly nemusí skládat všechny v jeden den. I jejich pořadí je libovolné, tzn. nemusí se začínat jedničkou a končit sedmičkou.

Uchazeč, který úspěšně složí moduly 2, 3, 7 a jeden libovolný ze zbývajících čtyř, si může (ale nemusí, zvláště je-li rozhodnut absolvovat všech sedm) nechat vystavit Osvědčení ECDL Start, které dokládá, že jeho držitel zvládá tu nejzákladnější práci na počítači.

Požadované znalosti viz CO bych měl(a) umět?
Jsou nějaké možnosti přípravy? viz JAK se na zkoušku mohu připravit?
Ceny viz KOLIK to stojí?
Kontakty pro zájemce viz KDE se mohu přihlásit?

Zpět do sekce ECDL

Menu Vzdělávání