O nás

Občanské sdružení Eye-T.cz vzniklo oficiálně 28. května 2010, kdy Ministerstvo vnitra ČR zaregistrovalo jeho stanovy. Za faktický začátek naší činnosti lze považovat 13. červen 2010, kdy se konala ustavující Valná hromada.

Své druhé narozeniny by mohlo Eye-T.cz slavit 26. října 2015, kdy Krajský soud v Hradci Králové provedl v rejstříku spolků změny, jež musel náš subjekt realizovat s ohledem na nový občanský zákoník. Původní občanské sdružení se tak definitivně "transformovalo" na spolek Eye-T.cz, z. s.

Eye-T.cz je tedy subjektem relativně novým, ale většina jeho zakládajících členů má mnohaleté praktické zkušenosti z práce s těžce zrakově postiženými občany a znalosti z oblasti náročných kompenzačních pomůcek na bázi ICT pro tuto skupinu našich spoluobčanů.

Organizační struktura

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí tříčlenná Výkonná rada, jejímž jménem jedná předseda (statutární orgán). Kontrolním orgánem spolku je Revizor hospodaření.

S čím se na nás můžete obrátit?

Jednotlivé hlavní oblasti, ve kterých Vám můžeme nabídnout pomoc či radu, naleznete v hlavní nabídce na těchto stránkách napravo od odkazu "Domů".

V této sekci se pokusíme "vžít" do role návštěvníka našich stránek a uvedeme několik konkrétních situací, v jejichž souvislosti na stránky může zavítat.

Jsem: Více zde:
těžce zrakově postiženým občanem a hledám pomoc pro svou nefunkční speciální pomůcku na bázi ICT, Tech-Help / (Re)Instalace
zájemcem o ECDL z řad těžce zrakově postižených a sháním více informací, Vzdělávání / ECDL
subjektem poskytujícím výuku zrakově postiženým a potřeboval bych zaškolit své lektory, Vzdělávání / Školení a kurzy
kantorem vyučujícím ve třídě, kam dochází zrakově postižený žák/student, a chtěl bych proniknout do problematiky této komunity, Vzdělávání / Školení a kurzy
subjektem vzdělávacího či zájmového charakteru a chtěl bych svým žákům, studentům, popř. zájemcům umožnit nahlédnout do světa zrakově postižených prostřednictvím speciálních pomůcek na bázi ICT, Vzdělávání / Osvěta
pracovníkem sociálního odboru, který má rozhodnout o příspěvku na pořízení náročné elektronické kompenzační pomůcky, a rád bych zkonzultoval své rozhodnutí, Poradenství
provozovatelem webových stránek naší společnosti nebo správcem svých osobních stránek a chtěl bych stránky takové, aby je mohli číst i těžce zrakově postižení uživatelé, Zpřístupňování / Webové stránky
zrakově postiženým člověkem a potřeboval bych přeložit určitý text z/do cizího jazyka, Zpřístupňování / Cizí jazyky
subjektem poskytujícím služby zrakově postiženým, na který jsou místně příslušnými sociálními odbory posíláni klienti se žádostí o konzultace v oblasti pořízení náročných kompenzačních pomůcek, Poradenství
subjektem zajišťujícím výuku zrakově postižených a potřebuji nainstalovat nově pořízené speciální pomůcky na bázi ICT, příp. reinstalovat ty dříve pořízené, Tech-Help / (Re)Instalace
pracovníkem farmaceutické společnosti, která má ze zákona opatřovat obaly svých výrobků označeními v Braillově písmu, a hledám subjekt, který mi požadované názvy léčiv ověří, Zpřístupňování / Obaly léčiv
pracovníkem farmaceutické společnosti, která má ze zákona povinnost zpřístupňovat příbalové informace svých výrobků zrakově postiženým a hledám subjekt, který mi v tomto kvalitně poskytne pomoc, Zpřístupňování / Příbalové info

... a další...

Zpět

MENU

Vyhledávání