Webové stránky pro zrakově postižené

Motto: Kdo není na internetu, jako by nebyl. Kdo se zabývá problematikou osob s těžkým zrakovým postižením a stránky sice má, ale nepřístupné, nepřehledné či neaktuální, ten jako by nebyl dvakrát.

V rámci zpřístupňování informací osobám s těžkým zrakovým postižením, což je jedním z hlavních cílů našeho spolku, nabízíme možnost vytvořit webové stránky podle vašich představ. Můžete si vybrat:

  • statické stránky založené na prostém HTML,
  • kombinaci statických stránek (HTML) s dynamickými (PHP),
  • stránky využívající databázi MySQL,
  • stránky založené na redakčním systému Joomla!,
  • e-shop postavený na systému PrestaShop.

Vše výše zmíněné je samozřejmě vytvořeno s ohledem na pravidla přístupnosti pro těžce zrakově postižené a jejich speciální softwary.

Více informací vám rádi poskytneme na web@eye-t.cz nebo na telefonu 775 376 378.

Realizovaná zadání

Screenshot úvodní stránky e-shopu Prodejny tyflopomůcek Olomouc. Po kliknutí se v novém okně otevřou stránky prodejny.

Prodejna tyflopomůcek Olomouc

Listopad 2012 - Předání e-shopu Prodejně tyflopomůcky Olomouc, která u nás již mnoho let nabízí osobám s těžkým zrakovým postižením předměty denní potřeby, jež jim pomáhají překonávat bariéru způsobenou postižením zraku. Postaveno na systému PrestaShop. Více info...


Screenshot úvodní stránky SVVP. Po kliknutí se v novém okně otevřou stránky střediska.

SVVP SONS ČR

Září 2012 - Předání stránek s e-shopem do správy Střediska výcviku vodicích psů SONS ČR, které jejich prostřednictvím získává formou prodeje dárkových a upomínkových předmětů finanční prostředky na provoz. Postaveno na systému PrestaShop. Více info...


Screenshot úvodní stránky TyfloCentra Liberec. Po kliknutí se v novém okně otevřou stránky střediska.

TyfloCentrum Liberec, o. p. s.

Červen 2011 - Zpřístupnění webových informací pro těžce zrakově postižené klienty krajského střediska Libereckého kraje. Postaveno na redakčním systému Joomla! 1.5. Více info...


Zpět

Menu Zpřístupnění