Nový e-shop SVVP SONS ČR

18. září 2012

O letošních prázdninách předalo Eye-T.cz do testovacího užívání Středisku výcviku vodicích psů SONS ČR (SVVP) stránky s e-shopem, jehož vytvoření si u nás zmíněné středisko zadalo. Testovací období proběhlo prakticky bez obtíží, s minimálními doplněními na základě požadavků zadavatele. A tak bylo ještě před koncem prázdnin možné spustit "ostrou" verzi e-shopu a přenechat jej definitivně správě střediska.

Ne že by SVVP žádný e-shop předtím nemělo. Nový e-shop vytvořený programátory a webdesignéry Eye-T.cz však jde ruku v ruce s moderními trendy v této oblasti a pro středisko má krom jiných minimálně dvě základní pozitiva:

  • je postaven na oblíbeném a progresivním systému PrestaShop,
  • je provozován na jednom ze serverů SONS ČR, což pro středisko znamená nulové náklady co do placení pravidelných poplatků jako dosud.
Snímek úvodní stránky e-shopu SVVP SONS ČR

Ačkoli není svou podstatou e-shop SVVP primárně určen osobám s těžkým zrakovým postižením, byly i přesto tyto stránky vytvářeny s ohledem na specifické potřeby těchto osob. Zmiňujeme-li však již primární účel e-shopu SVVP, je potřeba uvést, že se jedná o jednu ze součástí fundraisingu, tj. získávání finančních prostředků na provoz střediska, v tomto případě prostřednictvím prodeje dárkových a upomínkových předmětů.

Na tomto místě bychom rádi vyjádřili obrovský dík paní Mgr. Irovské, která zprovoznění a správnému fungování e-shopu věnovala spoustu svého volného času.

Závěrem zbývá už jen popřát SVVP co nejvíce prodaného zboží a uvést adresu, na níž nový e-shop naleznete: www.vodicipsi.cz/prestashop.

MENU

Vyhledávání