Poradenství v oblasti zrakově postižených

Už mnohokrát slyšel každý z nás rčení, že je dobrá rada drahá... Eye-T.cz se soustředí na první část tohoto rčení a bezplatně poskytuje odborné konzultace v oblasti náročných kompenzačních pomůcek na bázi ICT pro těžce zrakově postižené občany, které jsou uvedeny v příloze Vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. (platné do 31. 12. 2011). Od 1. 1. 2012 řídí tuto oblast Vyhláška č. 388/2011 Sb., která byla novelizována 29. listopadu 2017 vyhláškou č. 408/2017 Sb. s platností od 1. 1. 2018.

Vybrat náročnou kompenzační pomůcku tak, aby jejímu zrakově postiženému uživateli byla ku prospěchu a užitku, se zohledněním její ekonomické náročnosti, a to vše nestranně a objektivně s cílem co možná nejlépe vyhovět specifickým požadavkům žadatele, není vůbec jednoduché. Členové Eye-T.cz s tím však mají letité zkušenosti. Co tyto zkušenosti obnášejí?

  • osobní kontakt s člověkem, který se nezřídka nachází v psychicky těžké situaci,
  • znalosti speciálního softwaru i hardwaru pro zrakově postižené,
  • velmi dobrá znalost práce s "běžným" počítačem,
  • přehled o zrakových vadách,
  • základní znalosti legislativy z oblasti zrakově postižených a náročných kompenzačních pomůcek,
  • schopnost nalézt řešení, na jehož dosažení je podstatným účastníkem klient/žadatel,
  • nestrannost a objektivnost,
  • ochota dojet za klientem/žadatelem v odůvodněných případech.

Ať už jste tedy samotným žadatelem, subjektem poskytujícím služby zrakově postiženým občanům v oblasti IT nebo úředníkem sociálního odboru, který má fundovaně rozhodnout o příspěvku na pořízení takovéto pomůcky, neváhejte využít našich kontaktů a obraťte se na nás.

Menu Poradenství