Zpřístupňování informací pro zrakově postižené

Informace jsou alfou a omegou dnešní dynamické doby. Kdo nemá informace, je ve značné nevýhodě, o kom není informováno, jako by nebyl. Podle nejrůznějších studií získává člověk zhruba 80 % informací prostřednictvím zraku... Zrakově postiženým tedy zbývá necelých 20 %, která musí rozdělit mezi sluch a "zbylé" receptory.

Moderní výpočetní technika však naštěstí nabízí nejrůznější, více či méně dostupné, možnosti, jak těžce zrakově postiženým spoluobčanům zpřístupnit ty informace, které by jim za normálních okolností zůstaly nedostupnými.

Eye-T.cz se snaží všemožnými cestami napomáhat zpřístupnění nejrůznějších informací těžce zrakově postiženým spoluobčanům. V konečném důsledku této činnosti se pak informace "promění" v čitelný digitální dokument (včetně webových stránek) či "klasické" výstupy, tj. zvětšený černotisk, audio výstup, nebo Braillovo písmo.

Určitou bariérou v přístupu k informacím, a to nejen pro zrakově postižené, jsou i informace v cizím jazyce. Eye-T.cz nabízí možnost, jak překonat pro zrakově postižené i tuto "bariéru" prostřednictvím překladů, a sice anglického a německého jazyka.

Menu Zpřístupnění