Vzdělávání v oblasti zrakově postižených

Vzdělávání je proces na celý život. Nebo by tomu tak alespoň mělo být, aby člověk "nezakrněl".

U těžce zrakově postiženého člověka, který se již smířil se svým osudem a je odhodlán jít po své nové cestě opět kupředu, je vzdělávání takřka nutností. Musí se naučit zacházet s pro něj často dosud neznámými věcmi, které mu pomohou do jisté míry nahradit to, oč přišel, tedy zrak.

Z aktuální nabídky kurzů si můžete vybrat v sekci Školení a kurzy, kde se také dozvíte, pro koho jsou určeny.

Pro zrakově postiženého, který již zvládl základní ovládání speciálního počítače, může mít velký význam v jeho životě složení zkoušek ECDL. Pro více informací navštivte sekci ECDL.

O již konaných vzdělávacích akcích se můžete dovědět více v sekci Uspořádané akce.

Menu Vzdělávání