Školení a kurzy zaměřené na zrakově postižené

Naše odborná školení a kurzy jsou určeny jednak běžným uživatelům náročných kompenzačních pomůcek pro těžce zrakově postižené, jednak dalším skupinám občanů a pracovníků, jež s touto cílovou skupinou přicházejí buď přímo, nebo nepřímo do styku. Jsou to např.:

  • lektoři výuky obsluhy náročných kompenzačních pomůcek pro těžce zrakově postižené (speciálně pro tuto skupinu jsou kurzy doplněny o metodické postupy a doporučení),
  • sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách,
  • kantoři vyučující těžce zrakově postižené žáky/studenty,
  • úředníci,
  • zdravotnický personál.

Zájemcům o konkrétní kurz na vyžádání zašleme podrobnější osnovu. Samotnou náplň kurzu lze operativně do určité míry upravit a tím "ušít na míru" dle požadavků zadavatele.

Cena za 1 výukovou jednotku se pohybuje v rozmezí 100–200 Kč. Neziskové organizace a školy hradí v případě 4 a více účastníků (max. 10) z 1 subjektu paušální cenu, jejíž výše se odvíjí od délky kurzu.

Kurzy jsou vedeny s individuálním přístupem k účastníkům tak, aby i méně zkušení uživatelé udrželi krok s ostatními a ve výkladu se neztratili. Teorie je hojně doplňována praktickými úkoly, ukázkami apod.

Veškeré další informace vám rádi poskytneme na e-mailu info@eye-t.cz nebo na telefonu 775 376 378.

Nabídka kurzů Eye-T.cz

Kancelářské balíky Microsoft Office

Název kurzu Délka Základní informace
MS Word pro začátečníky 6–8 hod. Kurz účastníkům nabízí seznámení s prostředím editoru a jeho praktickému nastavení. Naučí je základům psaní a editace textu, formátování dokumentu, tvorbě číslovaných a nečíslovaných seznamů, základům stylů, tabulek apod.
MS Word pro pokročilé 6–8 hod. Kurz je určen uživatelům, kteří již zvládají základní práci s editorem. Naučí je pokročilejšímu využívání stylů, práci s oddíly, tvorbě obsahů a rejstříků, využívání revizí, vkládání a úpravě grafiky apod. Kurz je vhodný pro studenty středních a vysokých škol (úprava seminárních a diplomových prací apod.), pro administrativní pracovníky atd.
MS Word – Tipy a triky 8 hod. Kurz je určen pokročilým uživatelům, jež formou tipů, triků, "vychytávek" a "fíglů" naučí ještě efektivnější práci v textovém editoru MS Word.
MS Excel pro začátečníky 6–8 hod. Kurz nabízí základní seznámení s prostředím MS Excelu a jeho praktickým nastavením, naučí uživatele vytvářet a formátovat tabulky, používat výpočty, řadit data atd.
MS Excel pro pokročilé 8 hod. Kurz navazuje na základní znalosti získané z předchozího kurzu, k nimž přidává: hlubší znalosti ve formátování buněk včetně podmíněného formátování, vytváření grafů, filtrování, funkce, řady, kontingenční tabulky, maticové výpočty, makra apod.
MS Excel – Tipy a triky 8 hod. Kurz je určen pokročilým uživatelům, jež formou tipů, triků, "vychytávek" a "fíglů" naučí ještě efektivnější práci v textovém editoru MS Excel.
MS Outlook pro začátečníky 6–8 hod. Kurz obeznámí účastníky s prostředím aplikace a jejím praktickým nastavením. Dále je naučí pracovat s nejčastěji používanou funkcí MS Outlooku, tj. správou elektronické pošty.
MS Outlook pro pokročilé 6–8 hod. Kurz je zaměřen na hlubší proniknutí do nastavení aplikace MS Outlook a jeho další funkce jako jsou Kalendář, Úkoly, Poznámky a Deník.
MS PowerPoint 6–8 hod. Kurz seznámí účastníky s prostředím aplikace a jejím základním nastavením. Těžce zrakově postižené účastníky naučí vytvářet kultivované prezentace a účastníky z řad vidících naučí vytvářet takové prezentace, jež jsou čitelné těžce zrakově postiženými.
MS Access pro začátečníky 6–8 hod. Kurz seznámí uživatele s prostředím MS Accessu, naučí je vytvářet tabulky a jednodušší dotazy.

Tvorba webových stránek

Název kurzu Délka Základní informace
HTML 6–8 hod. Účastníci kurzu se seznámí se základy jazyka HTML a tvorbou stránek přístupných pro těžce zrakově postižené. Znalost tohoto jazyka je základním předpokladem pro další pronikání do tvorby složitějších webů.
CSS – Kaskádové styly 6–8 hod. Kurz seznámí účastníky s úpravou vzhledu webových stránek prostřednictvím tzv. kaskádových stylů (CSS). Z podstaty věci je kurz určen spíše slabozrakým a vidícím uživatelům, nicméně i zcela nevidomý programátor či webmaster získá základní přehled o tomto principu úpravy vzhledu stránek.
PHP a MySQL 6–8 hod. Základní podmínkou účasti na tomto kurzu je znalost jazyka HTML. Kurz účastníky seznámí jak s programovacím jazykem PHP a jeho využitím pro tvorbu interaktivních webových stránek včetně redakčních systémů, tak s jeho spoluprací s databázemi MySQL.

Další kurzy

Název kurzu Délka Základní informace
Nejčastější zrakové vady 4 hod. Účastník kurzu se obeznámí s problematikou zrakového postižení a získá základní povědomí o nejčastějších vadách a onemocněních zraku.
Píšete správně česky? 6–8 hod. Vytvořit dokument tak, aby byl v souladu jak s normou upravující písemnosti zpracované textovými editory, tak s pravidly českého pravopisu, není vůbec jednoduché. Absolvent tohoto kurzu se nebude muset za své dokumenty stydět.
Zpět

Menu Vzdělávání