Odborné instalace a reinstalace pomůcek pro zrakově postižené

Na českém trhu je nesčetné množství počítačových firem, které mají větší i menší znalosti a zkušenosti v oblasti technické pomoci. Jenomže... Náročná elektronická kompenzační pomůcka, tedy počítač vybavený speciálním softwarem pro zrakově postižené, není jen tak ledajaké "písíčko".

Při své praxi jsme se nejednou setkali s příbuznými a známými zrakově postižených klientů, kteří byli tzv. "ajťáci" nebo "machři přes počítače". A netvrdíme, že nebyli. Ale jejich zásah do klientova počítače většinou, bohužel, skončil závažným a nezvratným poškozením softwaru, který pak nezvětšoval, nemluvil, anebo se "pro jistotu" vůbec nespustil... Na obranu těchto "ajťáků" nutno podotknout, že tato jejich destruktivní činnost nebyla v drtivé většině vědomá. Oblast těchto specifických pomůcek je doopravdy specifická.

Více informací získáte a své potíže s pomůckou směřujte na e-mail techhelp@eye-t.cz, příp. na telefon 775 376 378.

Zpět

Menu Tech-Help