KDE se mohu přihlásit?

Svůj zájem jak o zkoušku ECDL, tak o přípravu na ni můžete vyjádřit na následujících kontaktech:

  • ecdl@eye-t.cz
  • 775 376 378

Místem testování i školení je Hradec Králové. V odůvodněných případech lze domluvit obojí se zájemcem individuálně.

Zpět do sekce ECDL

Menu Vzdělávání