JAK se na zkoušku mohu připravit?

Asi nejzákladnější formou přípravy je domácí samostudium. Ne každému, kdo si přečte dokument Počítačová gramotnost pro TZP (viz sekce CO bych měl(a) umět?), však tato forma vyhovuje a i ti ostatní někdy potřebují lidově řečeno "popostrčit". Pro tyto případy nabízí Eye-T.cz dvě formy přípravy na testy ECDL.

Skype konzultace

Program Skype je v dnešní době velmi rozšířený a dosti populární, nejen mezi těžce zrakově postiženými uživateli. Jedná se o způsob hlasové komunikace, k níž potřebujete pouze připojení k internetu. Hovořit přes Skype je podobné, ne-li pohodlnější, jako hovořit mobilním telefonem, s tím rozdílem, že nepotřebujete kredit. :-)

Další nespornou výhodou této formy přípravy na testy ECDL je, že ušetříte čas i náklady na cestování jak sobě, tak i lektorovi.

Rezervace Skype konzultace

Objednat si Skype konzultaci můžete dvěma způsoby:

 • e-mailem zaslaným na adresu ecdl@eye-t.cz,
 • telefonicky na čísle 775 376 378.

V e-mailu, resp. telefonu, je nutné uvést:

 • jméno a příjmení,
 • telefonní číslo (pro případ, že by bylo nutné se rychle spojit),
 • speciální software, který používáte,
 • své Skype jméno,
 • lektora, s nímž byste chtěli konzultaci realizovat,
 • čas/časy, kdy by se Vám konzultace hodila,
 • téma, které chcete s lektorem konzultovat.

K dispozici jsou následující Skype jména lektorů Eye-T.cz (všichni s dlouholetou praxí v oblasti obsluhy náročných elektronických pomůcek používaných těžce zrakově postiženými, všichni tři se podílejí na zpřístupňování ECDL pro tuto cílovou skupinu):

 • ecdl.irovska - vidící testerka ECDL, hluboké znalosti Windows a Microsoft Office,
 • ecdl.oberreiter - první zcela nevidomý držitel Certifikátu ECDL Core v ČR,
 • eye-t.sikora - první prakticky nevidomý tester ECDL v ČR.

Pozn.: Výše uvedené kontakty jsou určeny pouze pro předem dojednané konzultace ECDL. Děkujeme za pochopení.

Lektor Vaši rezervaci potvrdí, nebo navrhne jinou alternativu. Eye-T.cz si vyhrazuje právo stanovit žadateli o Skype konzultaci jiného lektora, než požadoval, a to na základě tématu, které žadatel určil.

Cena Skype konzultace

Ceník viz sekce KOLIK to stojí?. Platby zpravidla neprobíhají po každé ukončené konzultaci zvlášť, ale po předem domluvených obdobích (měsíčně, čtvrtletně apod.).

Před ukončením každé uskutečněné konzultace lektor s uchazečem vyhodnotí uplynulý čas, jenž je poté zapsán do Knihy ECDL konzultací. Tu vede lektor. Vlastní zaznamenávání času konzultací uchazečem je zcela na jeho vůli. Uchazeč však má právo nechat si na vyžádání zaslat elektronicky přehled svých uskutečněných konzultací.

Počet minut, po které konzultace trvala, se zaokrouhluje na nejbližší násobek pěti směrem dolů. Např. prokonzultujete-li se svým lektorem 48 minut a 27 sekund (údaj se zobrazuje v okně Skype), bude vám do Knihy ECDL konzultací zapsáno 45 minut. K souhrnnému vyúčtování vám bude připočtena odpovídající částka 45 Kč.

Intenzivní přípravné školení

Jedná se již o "klasičtější" metodu vzdělávání - v učebně s lektorem/lektory. Přípravné školení je vhodné např. pro seznámení se s aplikací, s níž máte malé anebo prakticky nulové zkušenosti apod. Ceny školení viz sekce KOLIK to stojí?.

Termíny školení budou stanovovány postupně a přednostně budou oslovováni ti uchazeči, kteří u Eye-T.cz budou vedeni jako zájemci o konkrétní proškolení v jednom nebo i více modulech.

Zpět do sekce ECDL

Menu Vzdělávání