CO bych měl(a) umět?

Soubor znalostí a dovedností, které by měl člověk ovládat a umět, aby mohl získat Certifikát ECDL Core a prokázat tak svou počítačovou gramotnost, uveřejňuje zakladatel ECDL, irská ECDL Foundation, v dokumentu s názvem Sylabus, aktuálně verze 5.0. Z tohoto souboru vychází i dokument Eye-T.cz Počítačová gramotnost pro TZP, který si můžete stáhnout na konci této stránky.

7 modulů, jejichž znalosti jsou podrobněji rozepsány ve výše zmíněném dokumentu:

  1. Základní pojmy informačních a komunikačních technologií
  2. Používání počítače a správa souborů
  3. Zpracování textu - Microsoft Word
  4. Tabulkový procesor - Microsoft Excel
  5. Použití databází - Microsoft Access
  6. Prezentace - Microsoft PowerPoint
  7. Práce s internetem a komunikace

Počítačová gramotnost pro TZP

Z níže uvedeného seznamu si můžete stáhnout dokument, jenž obsahuje souhrn znalostí a dovedností potřebných k úspěšnému složení testů ECDL:

Možnost přípravy na testy viz JAK se na zkoušku mohu připravit?

Zpět do sekce ECDL

Menu Vzdělávání