Mezinárodní cena za obdivuhodné počítačové znalosti nevidomému aneb
Jak také lze "prodat" svoje dovednosti

5. 1. 2012 - PARDUBICE

"Konceptu ECDL si moc vážím. Akreditace testera ECDL mi pomohla zvýšit si kvalifikaci, což nyní uplatňuji ve svém povolání. Zvyšování počítačové gramotnosti beru jako poslání a snažím se o to, aby v České republice bylo stále méně zrakově postižených lidí, kteří neumí efektivně pracovat s počítači. Jsem rád, že moje úsilí někdo ocenil a moc za tuto cenu děkuji. Přestože by se mohli někteří domnívat, že je možné při testech podvádět, musím je zklamat. I když jsem prakticky nevidomý, je objektivnost testů zaručena. Máme totiž celou škálu mezinárodně standardizovaných opatření, jak transparentnost testů zajistit."


Sedmi větami, které Marek Sikora řekl bezprostředně po převzetí ceny Best Practice Awards 2010 v kategorii Sociálního začlenění, výstižně popsal důvody, proč i přes své těžké zdravotní postižení ve své práci pomáhá stejně handicapovaným lidem. Cenu v náročném srovnání národních licenciátů konceptu ECDL (European Computer Driving Licence - více na adrese www.ecdl.cz) získal za úsilí rozšířit testování počítačové gramotnosti i mezi nevidomé.

Cesta k úspěchu

M. Sikora je 35letý předseda občanského sdružení Eye-T.cz, v němž se sdružili zrakově postižení uživatelé náročných elektronických kompenzačních pomůcek na bázi informačních a komunikačních technologií a jejich příznivci (více na www.eye-t.cz). Svoje rozsáhlé znalosti z oblasti informačních technologií dokázal složením testů ECDL – mezinárodně rozšířeného certifikačního konceptu počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. Rozhodl se podstoupit všechny testy za ztížených podmínek oproti běžným testům, tj. v kratším časovém limitu a s požadavkem lepších výsledků. Uspěl na výbornou a stal se tak prvním nevidomým akreditovaným testerem ECDL v České republice. Člověk s takovou akreditací má oprávnění testovat a hodnotit uchazeče o "evropský řidičák na počítač" (překlad anglického názvu).

Rozhovor (nejen) "počítačový"

Pane Sikoro, říká se, že práce v oboru výpočetní techniky je ideální aktivita pro osoby se zdravotním postižením. Lze to ale tvrdit také o zrakově postižených?

"Rozhodně. A nejen v oboru výpočetní techniky. Počítače nám nahrazují naše oči. Nevidomý, který svůj počítač dobře ovládá, může klidně být programátorem (samozřejmě ne v oblasti grafiky). Ale znám i nevidomé právníky, překladatele nebo lektory."

Na pardubické národní abilympiádě předvádějí společně svoje schopnosti a dovednosti soutěžící s různým typem i stupněm zdravotního postižení v řadě disciplín. Vždy se vyhlašují také disciplíny více či méně se vztahující k výpočetní technice. V posledních letech o ně bývá minimální zájem, koná se většinou jen jediná. Co na to říkáte?

"Přiznám se, že jsem o těchto soutěžích doposud neslyšel. Nízký zájem z řad zrakově postižených tak tedy může pramenit i z nedostatečné propagace akce – pro naši cílovou skupinu jsou důležitá elektronická média a především internet. Druhou věcí je, jak jsou tyto disciplíny svými úkoly 'přístupné' nevidomým."

Jak hodnotíte současnou úroveň bezbariérovosti, resp. bariérovosti ve vztahu ke zrakově postiženým?

"Přijde na to, z kterého úhlu pohledu se na bezbariérovost díváte. Dejte si klapky na oči a pokuste se dostat do práce nebo do školy. Narazíte na desítky terénních a architektonických bariér. Abyste se s nimi mohli úspěšně potýkat, měli byste se nejprve naučit chodit s bílou holí. Situace v odstraňování těchto bariér u nás není tak špatná, ale rozhodně je na čem pracovat a co zlepšovat.

V naší počítačové 'branži' se setkáváme s bariérami virtuálními. Např. již zmiňovaný internet: Dají se vytvořit na pohled dvě naprosto identické www stránky, přičemž jedna bude speciálním softwarem nevidomého čitelná, zatímco informace z té druhé budou chaotické a mnohé z nich nevidomý vůbec nenajde. Celé kouzlo tkví ve způsobu, jakým stránku vytvoříte. Naše počítače jsou také nástrojem, kterým se snažíme překonat jednu z významných bariér – přístup k informacím. I v této oblasti mohu říci, že ještě hodně dlouho budeme mít do čeho 'píchnout'. Souvisí to i s dynamickým rozvojem počítačové techniky, který se přirozeně soustředí na většinového odběratele, tedy vidícího. A tak nás vyzývají na souboj dotykové monitory, nejrůznější iPhony, iPady atd."

Zdroj: Česká abilympijská asociace
Snímek originálního článku ve formátu JPG

MENU

Vyhledávání