První slepý Čech získal právo testovat počítačovou gramotnost

21. 5. 2010 - PRAHA

Čech Marek Sikora se stal prvním slepým Čechem, který může testovat zájemce o složení certifikátu ECDL.

Certifikát ECDL (European Computer Driving Licence) by se dal popsat jako evropský řidičák na počítač. Pro jeho úspěšné složení musí zájemce prokázat, že umí ovládat počítač, jeho základní programy (textový či tabulkový editor, e-mailovou komunikaci) a pracovat s internetem.

Znalost práce na počítači v současné době patří k základní lidské gramotnosti. Do životopisů si jejich autoři již bez většího přemýšlení píší, že ovládají práci na počítači. "Vsadím se, že řekne-li vám pět lidí, že umí pracovat s Wordem, bude škála jejich znalostí značně široká – od 'umění' spustit tento textový editor a napsat větu až po dokonalou úpravu dokumentu, za niž by se nemusel stydět ani vyškolený typograf," komentuje tuto skutečnost ECDL tester Marek Sikora a dodává, že je to stejné, jako by pět lidí tvrdilo, že umí řídit auto. "Řidičský průkaz jednoznačně oddělí ty, kteří považují za umění řídit vůz už to, že jej nastartují, od těch, kteří prošli školením a úspěšně složili závěrečné zkoušky.

Bez standardizovaných znalostí doložených řidičským průkazem byste museli riskovat jízdu se všemi pěti, abyste si udělali vlastní názor na jejich umění řídit." Proto ta na první pohled nadnesená spojitost s řidičským průkazem. Stát se ECDL testerem předpokládá dostatečně široké i hluboké znalosti v oblasti práce na počítači, které je třeba doložit absolvováním příslušných zkoušek a školení.

"Když jsem se začal zabývat myšlenkou složení zkoušek ECDL, říkal jsem si, že budu spokojený, když udělám takové 'normální' ECDL, tedy prokázání znalostí ze sedmi oblastí práce na počítači. S postupem času ale ve mně začal hlodat červíček našeptávající mi, abych zkusil i zkoušky na ECDL testera. To znamená na člověka, který složí požadované zkoušky ve zkráceném čase, k tomu prokáže schopnost opravovat a hodnotit ECDL testy jiných a bude mít jako možnost připravovat na zkoušky další zájemce nebo je přímo testovat," vysvětluje Sikora.

Nyní by chtěl Sikora přispět k tomu, aby v budoucnu v Česku přibývalo slepých lidí, kteří umí s počítačem dokonale pracovat.

Autor/zdroj: Mediafax
Zdroj článku: Regiony24.cz


MENU

Vyhledávání