Akreditovaný kurz MS Outlook 2013

20. prosince 2014

Ikona aplikace Microsoft Outlook

Ve dnech 6. a 12. prosince 2014 se v učebně obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Hradec Králové konal akreditovaný kurz MPSV pro instruktory vyučující obsluze náročných kompenzačních pomůcek osoby s těžkým zrakovým postižením, který je zaměřen na práci s elektronickou poštou. Všichni účastníci byli odborní lektoři ze společnosti TyfloCentrum Olomouc, o. p. s., proto byl kurz zaměřen i na metodiku výuky daného tématu.

Konkrétně se jednalo o práci s poštovním klientem Microsoft Outlook 2013 z pohledu nevidomého uživatele odečítače obrazovky JAWS. (více informací o kurzu)

Všichni účastníci úspěšně složili požadovaný on-line test, obdrželi certifikát MPSV a navíc získali 14 hodin v rámci svého individuálního vzdělávání podle zákona o sociálních službách. Blahopřejeme.

MENU

Vyhledávání