Odborné školení Access

10. listopadu 2014

Ikona programu MS Access 2010

V sobotu 8. listopadu 2014 uspořádalo Eye-t.cz v učebně obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Hradec Králové odborné školení v ovládání aplikace Microsoft Access 2010 z hlediska nevidomého uživatele odečítače JAWS. Školení se konalo v rámci přípravy na zkoušky ECDL z modulu 5 - práce s databázemi - přístupné pro osoby s těžkým zrakovým postižením.


MENU

Vyhledávání