Odborné školení - MS Excel 2010 pro mírně pokročilé

1. listopadu 2012

Ikona aplikace Microsoft Excel 2010

Ve čtvrtek 8. listopadu pořádá Eye-T.cz v Centru denních služeb pro nevidomé a těžce zrakově postižené v Pardubickém kraji, TyfloCentru Pardubice, o. p. s., odborné školení s aplikací Microsoft Excel 2010.

Cílem školení je navázat na základní znalosti účastnic a rozšířit je o pokročilejší práci s Excelem 2010 tak, aby ve výsledku bylo dosaženo kvalitního dokumentu, který se však přesto nestane "bariérou" pro uživatele náročných kompenzačních pomůcek z řad osob s těžkým zrakovým postižením.

MENU

Vyhledávání