Informace pro uživatele odečítače WinMonitor

30. dubna 2012

Ikona odečítače obrazovky pro nevidomé WinMonitor

Začátkem tohoto roku navázalo občanské sdružení Eye-T.cz spolupráci s brněnskou firmou ACE Design, s. r. o. (bližší informace). Jedním z hlavních cílů této spolupráce je zkvalitňování odečítače obrazovky pro nevidomé WinMonitor, který zmíněná firma vyvíjí a produkuje, a to zejména z hlediska úspěšného složení zkoušky ECDL (více o ECDL).

V souvislosti s tímto zde máme jednu důležitou informaci pro všechny zájemce o složení zkoušky ECDL pomocí odečítače WinMonitor:

V současné době není WinMonitorem ozvučen modul 5 (Microsoft Access) a modul 6 (Microsoft PowerPoint). V dohledné době vývojáři firmy ACE Design s ozvučením těchto modulů nepočítají.

Pro uživatele WinMonitoru, kteří by měli zájem o složení zkoušky ECDL, z výše uvedeného vyplývá následující:

Uživatel odečítače obrazovky WinMonitor může v současné době získat pouze Osvědčení ECDL Start, tj. zkoušku ze 3 povinných modulů (soubory a složky, Word, internet a elektronická pošta) + 1 volitelného (základní pojmy informačních a komunikačních technologií, anebo Excel*).

Pro bližší informace prosím kontaktujte ecdl@eye-t.cz nebo 775 376 378.


* Pozn.: V modulu 4 - MS Excel - nejsou v současné době WinMonitorem ozvučeny úkoly týkající se práce s grafy.

MENU

Vyhledávání