Německy mluvící cestovní budík Talking Plus

15. prosince 2011

Tento německy mluvící budík umožňuje oznamování 2 aktuálních časů v odlišných časových zónách, ale dozajista jej ocení nejen ti, kdož často cestují mezi časovými pásmy. Bližší informace o budíku najdete v manuálu, který pro vás přichystalo Eye-T.cz a který si můžete stáhnout z našich stránek - Centrum stahování - nebo ze stránek prodejen Tyflopomůcek.

Co ještě tento budík dále nabízí:

Německy mluvící cestovní budík Talking Plus
  • kalendář zobrazující aktuální datum a den od roku 1990 do roku 2090 (není ozvučen),
  • časovač (odpočet nastaveného časového úseku),
  • budík s funkcí opakovaného buzení se zvukem kokrhání, melodie nebo pípání,
  • 16 voleb melodie (od populární po klasiku) pro nastavení vyzvánění budíku.

MENU

Vyhledávání