Nastavení Windows 7 a některých vybraných aplikací – aktualizováno

29. října 2011

Logo Windows 7

Operační systém je základním a nejdůležitějším počítačovým programem. Bez něj by nebylo možné s tímto zařízením pracovat. Je zaveden do paměti při startu počítače a zůstává v činnosti až do jeho vypnutí. Tím nejrozšířenějším operačním systémem, a to i mezi zrakově postiženými uživateli, je již po mnoho let systém Windows společnosti Microsoft.

Ve svém výchozím nastavení není systém Windows tím nejoptimálnějším prostředím pro těžce zrakově postiženého uživatele, resp. pro jeho speciální softwary. Je tudíž zapotřebí systém Windows přenastavit.


Ikony aplikací z balíčku Office 2007

V loňském roce připravilo Eye-T.cz dokument, v němž jste mohli najít optimální nastavení operačního systému Windows 7 s ohledem na zrakově postižené uživatele včetně optimálního nastavení vybraných aplikací z balíčku Microsoft Office. V současné době vydalo Eye-T.cz aktualizovanou verzi dokumentu rozšířenou o doporučená nastavení společností Galop, s. r. o., a Spektra, v. d. n.

Aktualizovaný dokument lze stáhnout v sekci Centrum stahování.


MENU

Vyhledávání