II. Valná hromada Eye-T.cz

25. října 2011

Logo Eye-T.cz

V neděli 23. října 2011 se v Praze konala II. Valná hromada občanského sdružení Eye-T.cz. Zasedání se zúčastnilo přes 80 % řádně registrovaných členů, čímž byla jednoznačně splněna podmínka usnášeníschopnosti.

Účastníci zasedání nejvyššího orgánu sdružení schválili revizní zprávu, zprávu o hospodaření, i zprávu o činnosti sdružení za uplynulé období.

Zasedání dále jednomyslně schválilo čestné členství Ing. Marcely Fejtové z České společnosti pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) za její nezištnou a obětavou pomoc v rámci spolupráce s Eye-T.cz na zpřístupňování testů ECDL pro osoby s těžkým zrakovým postižením. Jmenovací listina bude Ing. Fejtové předána při nejbližší příležitosti.

Valná hromada závěrem ocenila dosavadní činnost Výkonné rady sdružení a vyjádřila jí plnou podporu pro nadcházející aktivity.

MENU

Vyhledávání