Odborné školení - Word 2003 pro pokročilé

7. července 2011

Ve čtvrtek 14. července 2011 se bude v pardubickém TyfloCentru konat pro tamější zaměstnance odborné školení v aplikaci Microsoft Word pro pokročilé. Školení je na základě požadavku konkrétně zaměřeno na verzi Microsoft Word 2003, ale mnoho užitečných funkcí a postupů lze využít i v novějších verzích 2007 a 2010. Pořadatelem akce je Eye-T.cz.

Ikona aplikace Microsoft Word 2003

Cílem školení je naučit se vytvářet vzhledově kvalitní dokumenty prostřednictvím funkcí k tomu určených (pokročilé formátování) a získat informace o postupech, tipech a tricích, jež mnohdy ulehčí nebo zkrátí práci, kterou by člověk jinak dělal déle a mnohem méně efektivně, často navíc zcela v rozporu s typografickými pravidly. Některá z témat školení, jimž se budeme věnovat do hloubky:

  • nastavení, vzhled a zobrazení dokumentu,
  • vyhledávání a nahrazování,
  • psaní, úprava a vzhled textu,
  • seznamy a číslování,
  • obrázky a grafika,
  • pokročilé tabulky
  • a mnoho dalších.

Společným jmenovatelem veškeré náplně školení je skutečnost, že i sebelépe vypadající dokument musí zůstat přístupný speciálním softwarům těžce zrakově postižených uživatelů.

MENU

Vyhledávání