Osvěta - Nejčastější zrakové vady

7. března 2011

V pátek 11. března se v královéhradeckém TyfloCentru koná osvětová přednáška o nejčastějších zrakových vadách, s nimiž mohou sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách přijít do styku.

Na úvod se zaměstnanci obecně prospěšné společnosti z východočeské metropole dozví pár informací o zraku jako takovém a o způsobech jeho měření a klasifikování. Poté budou následovat základní informace o nejčastějších vadách zraku, jako jsou:

  • refrakční vady,
  • katarakta,
  • glaukom,
  • onemocnění sítnice,
  • další zrakové vady.

Přednášejícím lektorem je pan Marek Sikora, Eye-T.cz.

Makulární degenerace: Pohled na dítě s kopacím míčem. Jeho tvář je zatmavená černým skotomem. Odchlípení sítnice: Pohled na katedrálu. Přes celý levý dolní roh obrázku, takřka od levého horního rohu až k pravému dolnímu rohu, se táhne tzv. černá zatahující se opona. Katarakta: Pohled přes přední sklo auta. Jsou vidět velice rozmazaná zadní koncová světla aut.

MENU

Vyhledávání