Odborné školení - Excel 2007 pro pokročilé

26. listopadu 2010

Úvodní logo aplikace Microsoft Office Excel 2007

V sobotu 11. prosince 2010 pořádá Eye-T.cz odborné školení pro instruktory, kteří vyučují těžce zrakově postižené uživatele ovládání náročných kompenzačních pomůcek.

Tématem tohoto školení je práce zrakově postiženého uživatele, jehož zraková vada sahá od slabozrakosti až po praktickou slepotu, s tabulkovým procesorem Microsoft Office Excel 2007.


Kromě nezbytného shrnutí základů této práce bude odborné školení zaměřeno i na pokročilejší využití Excelu zahrnující mimo jiné:

  • vzorce a funkce,
  • filtry, formátování
  • grafy,
  • tisk, a další.

Místem konání je učebna TyfloCentra Hradec Králové, o. p. s. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování odborného školení.

Pozn.: V současné době je k dispozici 1 volné místo do naplnění kapacity počtu účastníků.


MENU

Vyhledávání