Pracovní skupina ECDL

19. listopadu 2010

Ikona aplikace Excel

V sobotu 27. listopadu se uskuteční výjezdní setkání pracovní skupiny Eye-T.cz kooperující na zpřístupňování ECDL pro těžce zrakově postižené. Setkání bude zaměřeno na práci těžce zrakově postiženého uživatele s tabulkovým procesorem. Tím všeobecně nejznámějším, a mezi zrakově postiženými také nejpoužívanějším, je Microsoft Office Excel.

Co je ECDL? Více na O projektu ECDL.

Tabulkový procesor od firmy Microsoft

MENU

Vyhledávání