Nastavení Windows 7 a některých vybraných aplikací

3. září 2010

Logo Windows 7

Operační systém je základním a nejdůležitějším počítačovým programem. Bez něj by nebylo možné s tímto zařízením pracovat. Je zaveden do paměti při startu počítače a zůstává v činnosti až do jeho vypnutí. Tím nejrozšířenějším operačním systémem, a to i mezi zrakově postiženými uživateli, je již po mnoho let systém Windows společnosti Microsoft.

Ve svém výchozím nastavení, tzn. ve stavu tak, jak vypadá po nainstalování, není systém Windows tím nejoptimálnějším prostředím pro těžce zrakově postiženého uživatele, přesněji řečeno pro jeho zvětšovací nebo odečítací speciální software. Pro tyto uživatele je zapotřebí systém Windows přenastavit.

Naše sdružení připravilo dokument, v němž najdete optimální nastavení aktuálního operačního systému Windows 7 s ohledem na speciální softwary zrakově postižených uživatelů. Kromě Windows 7 je v dokumentu k dispozici i optimální nastavení aplikací Microsoft Word a Microsoft Excel, a to ve verzích 2003 i 2007.

Dokument lze stáhnout v sekci Tech-Help / Ke stažení.

MENU

Vyhledávání