Školení a kurzy zaměřené na zrakově postižené

Naše odborná školení a kurzy jsou určeny jednak běžným uživatelům náročných kompenzačních pomůcek pro těžce zrakově postižené, jednak dalším skupinám občanů a pracovníků, jež s touto cílovou skupinou přicházejí buď přímo, nebo nepřímo do styku. Jsou to např.:

  • lektoři výuky obsluhy náročných kompenzačních pomůcek pro těžce zrakově postižené (speciálně pro tuto skupinu jsou kurzy doplněny o metodické postupy a doporučení),
  • sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách,
  • kantoři vyučující těžce zrakově postižené žáky/studenty,
  • úředníci,
  • zdravotnický personál.

Zájemcům o konkrétní kurz na vyžádání zašleme podrobnější osnovu. Samotnou náplň kurzu lze operativně do určité míry upravit a tím "ušít na míru" dle požadavků zadavatele.

Cena za 1 výukovou jednotku se pohybuje v rozmezí 100–200 Kč. Neziskové organizace a školy hradí v případě 4 a více účastníků (max. 10) z 1 subjektu paušální cenu, jejíž výše se odvíjí od délky kurzu.

Kurzy jsou vedeny s individuálním přístupem k účastníkům tak, aby i méně zkušení uživatelé udrželi krok s ostatními a ve výkladu se neztratili. Teorie je hojně doplňována praktickými úkoly, ukázkami apod.

Veškeré další informace vám rádi poskytneme na e-mailu info@eye-t.cz nebo na telefonu 775 376 378.

Nabídka kurzů Eye-T.cz

Kancelářské balíky Microsoft Office

Název kurzu Délka Více informací
MS Word pro začátečníky 6–8 hod. Kurz účastníkům nabízí seznámení s prostředím editoru a jeho praktickému nastavení. Naučí je základům psaní a editace textu, formátování dokumentu, tvorbě číslovaných a nečíslovaných seznamů, základům stylů, tabulek apod.
MS Word pro pokročilé 6–8 hod. Kurz je určen uživatelům, kteří již zvládají základní práci s editorem. Naučí je pokročilejšímu využívání stylů, práci s oddíly, tvorbě obsahů a rejstříků, využívání revizí, vkládání a úpravě grafiky apod. Kurz je vhodný pro studenty středních a vysokých škol (úprava seminárních a diplomových prací apod.), pro administrativní pracovníky atd.
MS Word – Tipy a triky 8 hod. Kurz je určen pokročilým uživatelům, jež formou tipů, triků, "vychytávek" a "fíglů" naučí ještě efektivnější práci v textovém editoru MS Word.
MS Excel pro začátečníky 6–8 hod. Kurz nabízí základní seznámení s prostředím MS Excelu a jeho praktickým nastavením, naučí uživatele vytvářet a formátovat tabulky, používat výpočty, řadit data atd.
MS Excel pro pokročilé 8 hod. Kurz navazuje na základní znalosti získané z předchozího kurzu, k nimž přidává: hlubší znalosti ve formátování buněk včetně podmíněného formátování, vytváření grafů, filtrování, funkce, řady, kontingenční tabulky, maticové výpočty, makra apod.
MS Outlook pro začátečníky 6–8 hod. Kurz obeznámí účastníky s prostředím aplikace a jejím praktickým nastavením. Dále je naučí pracovat s nejčastěji používanou funkcí MS Outlooku, tj. správou elektronické pošty.
MS Outlook pro pokročilé 6–8 hod. Kurz je zaměřen na hlubší proniknutí do nastavení aplikace MS Outlook a jeho další funkce jako jsou Kalendář, Úkoly, Poznámky a Deník.
MS PowerPoint 6–8 hod. Kurz seznámí účastníky s prostředím aplikace a jejím základním nastavením. Těžce zrakově postižené účastníky naučí vytvářet kultivované prezentace a účastníky z řad vidících naučí vytvářet takové prezentace, jež jsou čitelné těžce zrakově postiženými.
MS Access pro začátečníky 6–8 hod. Kurz seznámí uživatele s prostředím MS Accessu, naučí je vytvářet tabulky a jednodušší dotazy.

Tvorba webových stránek

Název kurzu Délka Více informací
HTML 6–8 hod. Účastníci kurzu se seznámí se základy jazyka HTML a tvorbou stránek přístupných pro těžce zrakově postižené. Znalost tohoto jazyka je základním předpokladem pro další pronikání do tvorby složitějších webů.
CSS – Kaskádové styly 6–8 hod. Kurz seznámí účastníky s úpravou vzhledu webových stránek prostřednictvím tzv. kaskádových stylů (CSS). Z podstaty věci je kurz určen spíše slabozrakým a vidícím uživatelům, nicméně i zcela nevidomý programátor či webmaster získá základní přehled o tomto principu úpravy vzhledu stránek.
PHP a MySQL 6–8 hod. Základní podmínkou účasti na tomto kurzu je znalost jazyka HTML. Kurz účastníky seznámí jak s programovacím jazykem PHP a jeho využitím pro tvorbu interaktivních webových stránek včetně redakčních systémů, tak s jeho spoluprací s databázemi MySQL.

Internet

Název kurzu Délka Více informací
Orientace na internetu a získávání informací 6–8 hod. Účastníci kurzu se naučí efektivnímu vyhledávání informací na internetu za pomoci speciálního softwaru pro zrakově postižené a následnému zpracování těchto informací.
Internetové knihovny pro zrakově postižené 6–8 hod. Účastníci se seznámí s internetovými knihovnami, které nabízejí publikace zrakově postiženým v digitální formě.

Další kurzy

Název kurzu Délka Více informací
Nejčastější zrakové vady 4 hod. Účastník kurzu se obeznámí s problematikou zrakového postižení a získá základní povědomí o nejčastějších vadách a onemocněních zraku.
Píšete správně česky? 6–8 hod. Vytvořit dokument tak, aby byl v souladu jak s normou upravující písemnosti zpracované textovými editory, tak s pravidly českého pravopisu, není vůbec jednoduché. Absolvent tohoto kurzu se nebude muset za své dokumenty stydět.
ABBYY FineReader 9, 10, 11 6–8 hod. Jmenovaný software je komerčním produktem hojně využívaným pro převod tištěného textu do digitální podoby prostřednictvím skeneru s následnou možností jeho editace. Účastník kurzu se seznámí s jeho nastavením a ovládáním.
Práce se zvukem 6–8 hod. Sluchový vjem je pro zrakově postiženého jedním ze základních prostředků získávání informací. Kurz je zaměřen na převod textu na zvuk, přehrávání, stříhání a převod zvukových formátů.
Skype 6–8 hod. Jedním z hojně využívaných způsobů komunikace je dnes internetová telefonie a chatování. Kurz je zaměřen na instalaci, nastavení a ovládání aplikace Skype, která v sobě výše zmíněné funkce zahrnuje.
Total Commander 6–8 hod. Souborový manažer Total Commander je určen pro pokročilejší práci se soubory a složkami. S jeho možnostmi seznamuje tento kurz.
Zpět

Menu Vzdělávání