Poznatky k PenFriend

Připojení k PC

PenFriend se chová stejně jako běžná vyměnitelná zařízení typu flash disk, čtečka s paměťovou kartou či nějaký fotoaparát apod. Pokud byl odpojen ve chvíli, kdy s ním počítač ještě pracoval, po znovupřipojení vyvolal klasický dialog o možnosti opravení souborů. Doporučuji jej tedy odpojovat od PC pomocí dialogu "Bezpečně odebrat hardware".

Formát nahrávek

Záznamy, které PenFriend ukládá k jednotlivým štítkům, mají kvalitu 32 kbps a jde o soubory wav.

Struktura nahrávek

Jak bylo v manuálu zmíněno, pokud PenFriend připojíte k PC, najdete v něm 3 složky: Ap4, Rec a Mp3. Podívejme se na ně trošku podrobněji, a to z pohledu začátků práce s PenFriend, tedy krátkého prvotního testování.

Ap4

Tato složka obsahuje jeden jediný soubor, a to PENfriend.ap4 s datem vytvoření 8. 7. 2009.

Soubor je svojí příponou atypický, na internetu jsou k nalezení zmínky o tom, že by mělo jít o příponu multimediálního souboru. Není však spustitelný v žádném z běžných přehravačů audia, na které je odkazováno, přestože jsou staženy kodeky, které by jej měly umět dekódovat. Ani náhled do obsahu souboru o počítačové aplikaci, která by si s ním uměla poradit, nic nenaznačuje.

Rec

Složka Rec obsahuje 1 podsložku s názvem Rec28672 a 2 soubory: Penfriend.apf (datum vytvoření 31. 7. 2009) a sys.tmp (23.6.2009).

Nejprve tedy krátce k souborům: Přípona tmp naznačuje, že jde o nějaký dočasný "temporary" soubor a druhý soubor s příponou apf pravděpodobně bude opět multimediální (spíše zvukový) soubor, na což v jeho obsahu poukazuje zmínka o kodeku LAME 3.82, nicméně je opět s běžnými počítačovými prostředky nespustitelný.

Co je pro nás zajímavější, je obsah složky Rec28672. Ta má strukturu, kterou coby tabulku (do jisté míry ne zcela přehlednou) vkládám na konec tohoto článku. V této chvíli jsem si ji pro zjednodušenou představu dovolila trošku poupravit na pochopitelnější položky. Budiž tedy PenFriend náš obchodní dům se 3 obchody a pojďme se podívat, co ve kterém z jeho "oddělení" - složce - nalezneme:

Z podrobnějšího prostudování struktury složek a pokusů s nahrávkami vyplývá:

  1. Hlavní rozdělení záznamů je do 3 složek, které odpovídají záznamům patřícím k:
    1. aktivním bodům na krabičce (složka Rec30720),
    2. pokusnému štítku nalepenému na obalu (Rec30976),
    3. štítkům, jež jsou součástí PenFriend (Rec31744).
  2. Přednahrané soubory od výrobce mají datum svého vzniku (26.5.2010).
  3. Soubory s vlastními záznamy mají stále stejné datum, a to 1. 1. 1601, 02:00. Nelze v nich tedy nijak smysluplně hledat pomocí řazení dle data.
  4. Soubory jsou na konkrétní štítek vázány svým názvem a umístěním ve struktuře souborů a složek. Z toho vyplývá, že při zachování názvu a umístění lze záznamy zaměňovat za jiné.

MP3

Složka MP3 slouží k uložení souborů, které pak PenFriend v režimu MP3 přehrávače automaticky přehrává. Soubory není možné členit do dalších podsložek. Pořadí přehrávání je určeno tím, jak byly soubory do PenFriend nahrány (nikoli v abecedním pořadím ani dle data vytvoření souboru).


Pokud někdo z uživatelů přijde na jiný zajímavý poznatek ohledně Pen Friend, může napsat na e-mail irovska@eye-t.cz. Vaše informace zde zveřejníme.


Příloha - struktura podsložek a souborů se záznamy ve složce Rec

Upozornění: Názvy složek a souborů odpovídají jednomu konkrétnímu PenFriend, tedy není zaručeno, že se budou shodovat s ostatními přístroji.

  
1. podsložka2. podsložka3. podsložkaNázev souboruObsahDatum vytvoření
Rec28672Rec30720Rec30896Rec30911.wavPower26.5.2010
  Rec30912Rec30912.wavVolume26.5.2010
   Rec30913.wavMode26.5.2010
   Rec30914.wavRecord26.5.2010
   Rec30915.wavBackup26.5.2010
   Rec30916.wavDownload26.5.2010
   Rec30917.wavBaterie26.5.2010
   Rec30918.wavGeneral Informations26.5.2010
   Rec30919.wavPackage Contains26.5.2010
   Rec30920.wavOther uses for your PENFriend26.5.2010
   Rec30921.wavContents26.5.2010
 Rec30976Rec31040Rec31051.wavPokusný štítek nalepený na obalu1.1.1601
 Rec31744Rec31776Rec31785.wavŠtítek z přibaleného platíčka - kulatý1.1.1601
  Rec31872Rec31876.wavŠtítek z přibaleného platíčka - hranatý1.1.1601

aktualizováno k datu 5. 9. 2010, J. I.