Zvukové ukázky německy mluvícího budíku OVO

ukázka 1 - oznámení aktuálního času, teploty a vlhkosti
ukázka 2 - přepínání mezi módy nastavení času, nastavení alarmu, zobrazení času (tlačítko MODE)
ukázka 3 - funkce "zdřímnutí" (hlášení po stisku tlačítka COUNT DOWN)
ukázka 4 - zapnutí/vypnutí buzení (Alarm)
ukázka 5 - zapnutí/vypnutí funkce opakovaného buzení (Snooze)
ukázka 6 - přepínání mezi nastavením hodin a minut (tlačítko SET)