Zvukové ukázky mluvící odměrky Cobolt Speechmaster

ukázka 1 - po stisku tlačítka SPEAK
ukázka 2 - přepínání typu tekutin
ukázka 3 - přepínání jednotek