X. Členská schůze Eye-T.cz

28. listopadu 2019

Logo Eye-T.cz

V sobotu 23. listopadu 2019 se v Úpici konala X. Členská schůze zapsaného spolku Eye-T.cz. Zúčastnilo se jí přes 80 % řádně registrovaných členů, čímž byla splněna podmínka usnášeníschopnosti.

Účastníci zasedání nejvyššího orgánu spolku schválili revizní zprávu, zprávu o hospodaření i zprávu o činnosti spolku za uplynulé období.

V bodě "Různé" se rozvinula diskuze na téma přístupnosti webových stránek pro občany se zdravotním postižením v souvislosti s novým nařízením EU. Zasedání se usneslo, že vedení spolku bude tuto problematiku i nadále sledovat.

MENU

Vyhledávání