IX. Členská schůze Eye-T.cz

30. listopadu 2018

Logo Eye-T.cz

V sobotu 24. listopadu 2018 se v Úpici konala IX. Členská schůze zapsaného spolku Eye-T.cz. Zúčastnilo se jí přes 80 % řádně registrovaných členů, čímž byla splněna podmínka usnášeníschopnosti.

Účastníci zasedání nejvyššího orgánu spolku schválili revizní zprávu, zprávu o hospodaření i zprávu o činnosti spolku za uplynulé období.

Předseda spolku poděkoval panu Oberreiterovi za osm let, kdy vykonával funkci místopředsedy Eye-T.cz. Jmenovaný se totiž rozhodl již nekandidovat do žádné funkce v orgánech spolku. Poté se přistoupilo k volbám do Stanovami předepsaných orgánů na další pětileté období. Novým místopředsedou byl zvolen pan Šťastný, v ostatních funkcích byli potvrzeni dosavadní činitelé. Všem blahopřejeme a přejeme hodně sil.

MENU

Vyhledávání