VIII. Členská schůze Eye-T.cz

13. listopadu 2017

Logo Eye-T.cz

V sobotu 11. listopadu 2017 se v Úpici konala VIII. Členská schůze zapsaného spolku Eye-T.cz. Zúčastnilo se jí přes 80 % řádně registrovaných členů, čímž byla splněna podmínka usnášeníschopnosti.

Účastníci zasedání nejvyššího orgánu spolku schválili revizní zprávu, zprávu o hospodaření i zprávu o činnosti spolku za uplynulé období.

V posledním bodě rozpravy předseda vyzdvihl dobrou spolupráci s farmaceutickými firmami v oblasti zpřístupňování obsahu příbalových informací pro občany s těžkým zrakovým postižením.

MENU

Vyhledávání