VII. Členská schůze Eye-T.cz

12. listopadu 2016

Logo Eye-T.cz

V sobotu 12. listopadu 2016 se v Úpici konala VII. Členská schůze zapsaného spolku Eye-T.cz. Zúčastnilo se jí přes 80 % řádně registrovaných členů, čímž byla jednoznačně splněna podmínka usnášeníschopnosti.

Účastníci zasedání nejvyššího orgánu spolku schválili revizní zprávu, zprávu o hospodaření i zprávu o činnosti spolku za uplynulé období.

Na základě usnesení z minulého zasedání informoval předseda spolku přítomné členy o konečném stavu změn, které musely být provedeny v rámci legislativních úprav podle nového občanského zákoníku:

  • Krajský soud v Hradci Králové schválil všechny změny dne 26. 10. 2015.
  • Spolek užívá nového oficiálního názvu Eye-T.cz, z. s.
  • Byla provedena úprava Stanov.

V posledním bodě rozpravy se předseda zmínil o rozšiřující se spolupráci s farmaceutickými firmami.

MENU

Vyhledávání